Montage yttervägg, Dubbelstomme

 

Rekommendation infästning: För att förenkla montaget rekommenderar Europrofil montageskruv
med sexkantshuvud så långt det är möjligt. Fästdon väljs i övrigt enligt anvisningar från fästdonsleverantör.

 

 

Infästning av reglar i bjälklagskant

34:01

Reglar på upp till 12 meter fästes i bjälklagskant med Infästningsbeslag, IFB, i erforderlig dimension.

Karmreglar

34:02

Dörrar och fönster kan kräva kraftigare reglar. Karmreglar är delslitsade och levereras i godstjocklek 1,5 mm för en stabil infästning av dörrar och fönster.

Boxning av regel

34:03

Boxning av reglar vid öppningar kan vara nödvändigt vid montering av fönster och dörrar eller vid stora vindlaster. Det är viktigt att hålrummet isoleras vid montage. Vanligtvis är den boxade regeln ca 100 mm kortare än väggregeln för att gå fri från tak- och golvskenan.

Infästning mot karmregel

34:04

Över- och underliggande skena vid öppningar fästs mot karmregel med hjälp av vinkelbeslaget VB-1,5 eller Ändavstyvare, WSS. Vinkelbeslaget kan med fördel vinklas nedåt då montageskruvar med sexkantshuvud kan användas för enklare montage.

Extra skruvfäste dörrar/fönster

34:05

Då ytterväggsprofilerna är slitsade kan det ibland vara nödvändigt att komplettera med en karmplåt där dörr eller fönster skall fästas in.

Tätning av slitsar

34:06

För att säkerställa väggens isolationsförmåga bör profilernas slitsar tätas runt öppningar. Detta kan göras med t.ex. med vindduk och tejp. Observera att vid indragna fönster bör man använda membran, se avsnittet om lufttäta konstruktionslösningar.

Avslutning, exempel

35:01

En slitsad ytterväggsskena kan vanligtvis användas som avslutning då detta ger tillräckligt underlag för infästning.

Avstyvning av fria flänsar

35:02

Den yttre stommen i dubbelstommen är enbart avstyvadpå ena sidan vilket starkt reducerar styrkan i ytterväggsregeln. Avstyvning av regelns bakre flänse är därför många gånger nödvändig. Avstyvning görs t.ex. med hattprofil monterad på max s1200 mm.

Isolering av hålrum

35:03

Isolerhållare, IH, monteras mot yttre stommens inre fläns med förmonterad dubbelhäftande tejp. Isolerhållaren bör monteras på varje regel, ca 300 mm från regelns högsta punkt och med ett vertikalt centrumavstånd på ca 1200 mm. Vik ut piggen 90°. Trä på isoleringen och vik undan den del av piggen som sticker ut ur isoleringen.

Exempel på infästning av diffusionsspärr

35:04

Man kan med fördel använda en vinkelprofil, L 50-1,0, för att mekaniskt klämma fast diffusionsspärren mot golv och tak. Detta kan också göras med den invändiga stommens skena.

Montering av inre stomme

35:05

Innerväggsskenan monteras med lämpligt fästdon, på s 400-600 mm. Se 20:04 för mekanisk infästning av diffusionsspärr. Europrofil rekommenderar skena med polyetenduk eller torr fogtätning för bättre kvalitet på ytterväggens täthet. Europrofils innerväggsskena, Wall-Click, minimerar montagetiden då det oftast är raka väggar.

Sarg

35:06

En sarg kan enkelt byggas genom att låta den yttre stommen fortsätta till önskad höjd. På detta vis får man en stark och stabil konstruktion. Om större tjocklek önskas kan baksidan kompletteras med z-profiler.