Stuknitning

Ett alternativ till infästning av stålregel mot skena är att stuknita.

Sktuknitning är en metod som innebär ett snabbare, tystare och ergonomiskt fördelaktigt monteringsförfarande än traditionell skruvning. 

 

För mer information, kontakta Europrofil kundservice, 0587-818 80.