Tätning

Montage av ångpärr, enkelstomme

Montage av ångspärr

20:01

Anslutning av ångspärr mot bjälklag skall ske med en för ändamålet godkänd dubbelhäftande tejp. Ångspärren skall vara väl tilltagen i längd så att den kan fästas mekaniskt med hjälp av installationsväggens påsalningsprofiler.

Mekanisk säkring av ångspärr

20:02

Ångspärren fästs mekaniskt mot tak och golv med hjälp av påsalningsprofil, PU. Samtliga skarvar och genomföringar skall tätas omsorgsfullt med en för ändamålet godkänd tejp.

 

Montage av diffusionsspärr, dubbelstomme

Montage av ångspärr mot betong

20:03

Ångspärren fästs mot underlaget med t.ex. Isola diffusionstejp MUR eller liknande. För att säkerställa vidhäftning mot underlaget skall behovet av primer säkerställas tillsammans med vald tejpleverantör. Följ producentens anvisningar. Ångspärrens längd skall vara väl tilltagen för att tillåta mekanisk infästning med hjälp av profiler.

Mekanisk säkring av ångspärr

20:04

Ångspärren fästs mekaniskt mot tak med hjälp av inre stommens takskena. Ångspärren sträcks sedan, tejpas i golvet enligt instruktion i 20:03 innan den fästs mekaniskt med motsvarande golvskena. Samtliga skarvar och genomföringar skall tätas omsorgsfullt med en för ändamålet godkänd tejp.