U-värden

Förutsättningar enkelstomme:

- Isolering λ = 0,037 W/mK
- Gips eller motsvarande som invändig- och utvändig beklädnad
- Reglar s600 mm
- Horisontell påsalning s600 mm
- Tabellerna tar ej hänsyn till tillägg för syll, hammarband eller kvalitet på utförande
- U-värdena gäller endast profiler från Europrofil då andra slitsmönster kan ge avvikande U-värden

Enkelstomme, U-värdestabell

Isolering λ = 0,037 W/mK.

W/m2K Horisontell invändig påsalning
Slitsad regel, CY 45 mm 70 mm  95 mm 
CY 145-1,0 0,22 0,20 0,19
CY 145-1,2 0,23 0,20  0,19 
CY 145-1,5 0,23  0,21  0,20
CY 195-1,0 0,18  0,16  0,16
CY 195-1,2 0,18  0,16  0,16 
CY 195-1,5 0,19  0,17  0,16 
CY 250-1,0  0,16  0,15  0,14 
CY 250-1,2 0,16 0,15 0,14
CY 250-1,5 0,17 0,15 0,14

 


Förutsättningar dubbelstomme:

- Isolering λ = 0,037 W/mK eller 0,034 W/mK
- Gips eller motsvarande som invändig- och utvändig beklädnad
- Reglar s600 mm
- U-värdena gäller endast profiler från Europrofil då andra slitsmönster kan ge avvikande U-värden

Dubbelstomme, U-värdestabell

Isolering λ = 0,034 W/mK.

W/m2K Obrutet isolerskikt - Hålrumsisolering i mm (H)
CY + hålrum (H) + C+ 45 mm 70 mm  95 mm 145 mm 
CY 145-1,0 + C+ 70 0,164 0,144 0,130 0,108
CY 145-1,2 + C+ 70 0,167 0,147 0,132 0,110
CY 145-1,5 + C+ 70 0,171 0,149 0,134 0,111
CY 145-1,0 + C+ 95 0,154 0,137 0,123 0,104
CY 145-1,2 + C+ 95 0,157 0,139 0,125 0,105
CY 145-1,5 + C+ 95 0,161 0,141 0,127 0,106
CY 195-1,0 + C+ 70 0,141 0,126 0,115 0,098
CY 195-1,2 + C+ 70 0,144 0,129 0,117 0,099
CY 195-1,5 + C+ 70 0,148 0,132 0,120 0,101
CY 195-1,0 + C+ 95 0,134 0,120 0,110 0,094
CY 195-1,2 + C+ 95 0,137 0,123 0,112 0,095
CY 195-1,5 + C+ 95 0,141 0,126 0,114 0,097

 

Dubbelvägg, U-värdestabell

Isolering λ = 0,037 W/mK.

W/m2K Obrutet isolerskikt - Hålrumsisolering i mm (H)
CY + hålrum (H) + C+ 45 mm 70 mm  95 mm 145 mm 
CY 145-1,0 + C+ 70 0,175 0,155 0,139 0,117
CY 145-1,2 + C+ 70 0,178 0,157 0,141 0,118
CY 145-1,5 + C+ 70 0,182 0,160 0,143 0,119
CY 145-1,0 + C+ 95 0,165 0,146 0,132 0,112
CY 145-1,2 + C+ 95 0,168 0,149 0,134 0,113
CY 145-1,5 + C+ 95 0,171 0,151 0,136 0,114
CY 195-1,0 + C+ 70 0,150 0,135 0,123 0,105
CY 195-1,2 + C+ 70 0,154 0,138 0,125 0,107
CY 195-1,5 + C+ 70 0,158 0,141 0,128 0,109
CY 195-1,0 + C+ 95 0,143 0,129 0,118 0,101
CY 195-1,2 + C+ 95 0,146 0,131 0,120 0,102
CY 195-1,5 + C+ 95 0,150 0,134 0,122 0,104