Kapacitet vindlast, Dubbelstomme

Grundläggande förutsättningar för beräkningsresultat i tabell nedan:

  • Data i tabellen syftar till att ge ett estimat som kan ligga till grund för projektplanering.
  • Projektets ansvarige konstruktör skall verifiera slutgiltigt val av profiler i relation till aktuell vindlast samt övriga faktorer.
  • Beräkningar baseras enbart på profiler från Europrofil. Andra fabrikat kan till exempel använda andra stålkvaliteter eller andra tvärsnitt vilket i stort påverkar profilens egenskaper.

Det förutsätts att ytterväggen är komplett uppbyggd enligt instruktion i denna vägledning:

  • Standardgipsskivor eller motsvarande
  • Regelverk inre stomme
  • Obrutet isolerskikt
  • Reglar, CY, monterade med centrumavstånd s600 mm
  • Utvändig gips eller annat skivmaterial med motsvarande styvhet.

 

Max vindlast per m²

Tabellen anger maximal vindlast per m2 och tar hänsyn till det som inträffar först av brott eller en utböjning som överstiger L/300 vid s600 mm.

Enkelsidigt avstyvad

Se illustration 37:01 9 mm utvändig gips. Inre fläns ej avstyvad. (kN/m2)
  2600 2800 3000 3200 3400 3600
CY 145-1,0 1,0 0,8 0,7 - - -
CY 145-1,2 1,3 1,0 0,8 - - -
CY 145-1,5 2,0 1,6 1,3 - - -
             
CY 195-1,0 1,3 1,0 0,8 0,6 - -
CY 195-1,2 1,8 1,4 1,1 0,9 - -
CY 195-1,5 2,5 2,0 1,6 1,3 - -

 

Dubbelsidigt avstyvad

Se illustration 37:02 9 mm utvändig gips. Inre fläns avstyvad med hattprofil på max s1200. (kN/m2)
  2600 2800 3000 3200 3400 3600
CY 145-1,0 2,5 2,3 2,1 1,8 1,6 1,3
CY 145-1,2 3,5 3,1 2,6 2,2 1,8 1,6
CY 145-1,5 4,5 3,9 3,3 2,8 2,4 2,0
             
CY 195-1,0 3,3 3,1 2,8 2,7 2,5 2,3
CY 195-1,2 4,7 4,4 4,0 3,7 3,3 2,9
CY 195-1,5 6,5 5,9 5,5 4,9 4,2 3,6

OBS! Vid höga väggar måste också den inre regeln kontrolleras med avseende på invändig vindlast.

 

Enkelsidigt avstyvad yttre stomme

37:01

Dubbelsidigt avstyvad yttre stomme

37:02