Kapacitet vindlast, Enkelstomme

Grundläggande förutsättningar för beräkningsresultat i tabell nedan:

 • Beräkningar baseras enbart på profiler från Europrofil. Andra fabrikat kan till exempel använda andra stålkvaliteter eller andra tvärsnitt vilket i stort påverkar profilens egenskaper.
 • Det förutsätts att Ändavstyvare används på samtliga reglar över 2000 mm.
 • Det förutsätts att ytterväggen är komplett uppbyggd enligt instruktion i denna vägledning:
  • Standardgipsskivor eller motsvarande
  • Reglar, CY, monterade med centrumavstånd s600 mm
  • Horisontell läkt, t.ex. VFL, monterad med centrumavstånd s600 mm
  • Utvändig gips eller annat skivmaterial i motsvarande styvhet.

Max vindlast per m²

Tabellen anger maximal vindlast per m2 och tar hänsyn till det som inträffar först av brott eller en utböjning som överstiger L/300.

Enkelstomme

Resultat i kN/m2

 Vägghöjd 
Regeltyp 2600 mm 2800 mm 3000 mm 3200 mm 3400 mm 3600 mm
CY 195-1,0 3,3 3,1 2,8 2,7 2,5 2,3
CY 195-1,2 4,7 4,4 4,0 3,7 3,3 2,9
CY 195-1,5 6,5 5,9 5,5 4,9 4,2 3,6
   
CY 250-1,0 4,4 4,0 3,7 3,5 3,3 2,9
CY 250-1,2 6,0 5,7 5,2 4,8 4,4 4,0
CY 250-1,5 8,8 8,2 7,5 6,8 6,4 5,9

 

Enkelstomme, från utsida

33:01

Enkelstomme,från insida

33:02