Ventilerad fasad

Utsida vindskydd kan kompletteras med ventilerad fasadläkt (VFL) och ventilerad smygprofil (VU). Fasadläkten sätts vanligtvis horisontellt och skruvas till regelstommen på lämpligt centrumavstånd. Smygprofilen monteras vertikalt och horisontellt runt dörr- och fönsteröppningar samt som avslut i ytterväggar. Produkterna medför att väggkonstruktionen luftas vilket minimerar risken för fuktproblem. De skapar dessutom ett stabilt underlag för infästning av väderskyddande fasadmaterial och har en ytbehandling som klarar de stora krav som ställs på korrosionsmotstånd. VFL monteras eventuellt tillsammans med plastdistanser (PDF) för att möjliggöra nivellering av läktsystemet.