Ytterväggar påsalning

Insida ytterväggsprofiler kompletteras med en diffusionsspärr och därefter monteras påsalningsprofil, PU, som anslutning mot golv, tak och runt fönster och dörröppningar. I fält monteras påsalningsprofil, PZ. Profilerna skapar tillsammans ett installationsutrymme som möjliggör dragning av elinstallationer och ger plats för isolering. Fördelen med en installationsvägg är att diffusionsspärren placeras en bit in i väggen, fortfarande på den varma sidan, och bryts endast i begränsad omfattning.

En installationsvägg hjälper dessutom till med att bryta köldbryggor och förbättrar ytterväggens ljudreduktion.