Produktionsmetoder

Hur ytterväggar tillverkas kan variera. Val av produktionsmetod utgår oftast ifrån projektets bedömning av vad som är mest lönsamt enligt rådande förutsättningar. Antingen platsbyggs väggar på traditionellt vis eller så sker produktion av väggelement i en s.k. fältfabrik under ett tält på byggarbetsplatsen. Ett tredje alternativ är att arbetet bedrivs industriellt där tillverkningen sker i varma och väderskyddade fabrikslokaler.

Platsbyggnation

Det traditionella sättet har länge varit att utföra det av mesta arbetet ute på byggarbetsplatsen. Materialet levereras i buntar, ofta tillkapat i rätta längder enligt gjord beställning. Byggnadsarbetare sätter samman väggen bit för bit med hjälp av stålreglar, gips och isolering. Metoden är vanligast vid relativt små byggnationer där det rör sig om ett fåtal hus av mindre storlek. Exempel på fördelar med att platsbygga är att det kräver mindre utrustning och inga kostnader behöver läggas på lokaler. 

Fältfabrik

Vissa projekt väljer att etablera en temporär fältfabrik under tält på byggarbetsplatsen. Även i detta fall levereras byggmaterial till arbetsplatsen i rätta längder och kan enkelt lagras i anslutning till montageplatsen. Ofta förtillverkas endast regelstomme med vindskiva enligt denna metod. Väggelementet lyfts sedan på plats i byggnaden med efterföljande komplettering av isolering, diffusionsspärr och installationsskikt. Exempel på fördelar med en fältfabrik är att man enkelt kan bygga många likadana väggar utan att behöva flytta på varken material eller personal. Även arbetsmiljön förbättras med denna metod eftersom arbetsbord ger en mer ergonomisk arbetsställning för dem som bedriver arbetet. 

Industriell tillverkning

Att man väljer att köpa färdiga väggar från fabrik blir allt vanligare, framförallt till större byggprojekt. Exempel på fördelar är att man snabbt får huset tätt och att metoden innebär logistik-, samordnings- och tidsvinster på arbetsplatsen. Detta eftersom helt färdiga väggelement kan levereras ”just in time” för direktmontage från lastbil. Genom att flytta arbetet till en industriell miljö så är möjligheterna dessutom goda för att bygga väggelement av hög och jämn kvalitet tack vare standardiserade arbetsmetoder. Precis som i en fältfabrik är förutsättningarna också goda för att skapa en bra arbetsmiljö för personalen.