Evolution

Vårt nye Evolution-sortiment er utviklet for å minimere miljøpåvirkningen. Stålets CO2-avtrykk er redusert med mer enn

  • 70 % sammenlignet med konvensjonelt stål.
  • Sinkandelen reduseres med 30 % 
  • Profilene er 9 % lettere, noe som gir etforbedret arbeidsmiljø. 

Reduserer CO2 i jernproduksjonen
CO2-reduksjon i produksjonen av bluemint®-stål oppnås gjennom redusert bruk av koks og kull i prosessen. For produksjon av bluemint® pure er dette muliggjort ved å erstatte en del av den brukte malmen med tidligere redusert jernsvamp, DRI (Direct-Reduced Iron).
Dette reduserer CO2-intensiteten med 70 prosent på balansebasis. Reduksjonsmetoden er sertifisert.

Stål som byggemateriale har mange klare miljøfordeler og passer perfekt inn i den sirkulære økonomien.

100% resirkulerbar
Stålet kan resirkuleres om og om igjen, og opprettholder kvaliteten.

Utmerket for resirkulering
Stålet kan monteres, demonteres og settes sammen igjen, noe som gjør det til et ressursbesparende materiale.

Sterk og lett
Ståls store styrke i forhold til lav vekt gjør det til et lett materiale. Gunstig for miljøet både under transport og løft.

 

Stabil og trygg
Stålet krever ingen eller minimalt vedlikehold. Det mugner ikke, sveller, krymper, brenner, sprekker eller deformeres ikke.

Uorganisk
Stålet krever ikke sprøytemidler mot skadedyr, avgir ingen gasser, kjemikalier eller radon og binder ikke allergifremkallende stoffer.

Prefabrikkerte
Elementer og moduler er med fordel produsert i stål. Det gir rask og enkel montering og bidrar til mindre søl og en tryggere byggeplass.