EUROGRID - innbruddsbeskyttelse

EuroGrid innbruddsbeskyttelse er testet og godkjent for sikkerhetsklassifiserte vegger i henhold til SSF 1047:2 - Innbruddsbeskyttende vegger - Krav og testing, og motstandsklasse RC1, RC2, RC3, RC4 i henhold til EN 1630. Testene har blitt utført hos Rise, Research Institutes of Sweden AB, og systemet klarer opp til veggklasse 3 uavhengig av platematerialet.

Veggklasse 2 oppnås med standardmontering av innbruddsnettet, og veggklasse 3 oppnås med utvidet låsing av nettet eller ved å supplere med kryssfiner som første lag. EuroGrid kan bygges med 70- eller 95 mm stenderverk.
Eurogrid sikkerhetsklassifiserte vegger oppfyller kravene i SSF 200:5 – Regler for innbruddsbeskyttelse – Byggninger og lokaler.

Med EuroGrid får du en rask og effektiv montering - Enhetsmonteringstid ca. 6 minutter/m2 sammenlignet med ca. 24 min/m2 for konvensjonell konstruksjon med kryssfinér/plater/kryssfinér. Dette sparer over 60% av arbeidstiden sammenlignet med en konvensjonell konstruksjon.

EuroGrid erstatter tungt metallplater og kryssfinér med lett nett - Klasse 2, fra ca. 21 kg/m2 til bare 8,4 kg/m2. Klasse 3, fra ca. 30 kg/m2 til bare 8,4 kg/m2.

Med EuroGrid elimineres behovet for skruing av kryssfinér og stålplater - noe som sparer rundt 40 skruer/m2.

EuroGrid har også en tynnere konstruksjon som sparer plass i lokalene.

  • Testet og godkjent av Rise opp til veggklasse 3 i henhold til SSF 1047:2.
  • Klarer veggklasse 3 uten platematerial, selv som sjaktvegg
  • EuroGrid-systemet tillater bedre overflatekvalitet på grunn av fraværet av overlappende plater
  • EuroGrid kan demonteres og gjenbrukes
  • Monteringen kan gjøres ved å skrues eller spikres
  • Profilene er forhullet og forenkler monteringen ved enklere skruing