Vis undersider

Himling

Vanligvis deles himling opp i tre typer:

  • Direktemontert himling
  • Nedforede himling
  • Frittspennende himling.

Valg av himlingstype gjøres utifra krav til lydisolering, brannsikkerhet og byggtekniske forutsetninger. Montering utføres i hovedsak med spesielle himlingsprofiler, men mange profiler ment for innervegger kan også benyttes.

Bæreverket bør alltid utformes slik at platene kan monteres på tvers mot profilene (lektene) de monteres på. Hvis det skal monteres flere lag med plater gjelder dette platelaget som skal monteres til sist. Husk også å planlegge slik at platenes kortkantskjøter fortrinnsvis går vinkelrett mot det største lysinnslippet. Dette er for å minimere risikoen for slagskygger. Sørg også for å montere underlaget slik at platene ikke skjøtes på linje med større åpninger.

 

Platekledning

Platene, som regel gipsplater, monteres i ett eller flere lag, avhengig av ønsket brann- og lydklasse. Ved gipsplater i et lag skal tversmontering om mulig alltid benyttes da langsmontering ofte krever mindre c/c-avstand mellom profilene. Der det monteres flere lag skal platene forskyves for å unngå gjennomgående skjøter mellom platelagene. Dette er for å oppnå høyest mulig tetthet, sett fra et brannperspektiv. Det ytterste laget monteres på tvers mot profilene og med kortkantskjøtene over den samme.

BRANN

For å oppnå nødvendig brannbeskyttelse brukes gipsplater vanligvis i ett eller flere lag og i noen tilfeller også i kombinasjon med ikke-brennbar mineralull. Vanligvis brukes det en 12,5 mm standardgipsplate eller 15 mm branngipsplate. Se eksempel på neste side.

 

Eksempel, brannpåvirkning fra undersiden