Vis undersider

InnervEgg, proSjekterings- & montERINGSanvisning

I vår nye innerveggsbrosjyre finns prosjekterings- og monteringsinformasjon for innervegger.

I denne brosjyren finnes blant annet:

  • Byggetekniske løsninger med fokus på innervegger
  • Inngående informasjon om veggtyper, f.eks. med forsterkningsprofiler
  • Oppdatert veggnøkkel basert på gjeldende regler og standarder
  • Forslag til lydforbedrende tilltak for innervegger
  • Tydelige og detaljerte monteringsinstruksjoner
  • Utvidet høydetabell for ikke bærende vegger med linjelast