Vis undersider

Veggtabell C+

Standard & EVO

Lader

Vis filter
Lukk Lukk

Filtrere

Stendertype
Min. brannklasse
Min. lydklasse
Min. vegghøyde
Veggtykkelse
Platetype
Sjaktvegger
Filtrere (${ filteredWalls.length })

Brann
klasse
Lydklasse (R'w) Lydklasse (R'w+C50-3150) Veggtype Maks vegghøyde s 450 Maks vegghøyde s 600 Veggtykkelse Plate
type
Veggsnitt
${ wall.fireClass }
${ wall.rw } dB ${ wall.footnotes.rw }
${ wall.type + ' ' } ${ wall.footnotes.wType }
${ formatFloat(wall.hMaxs450) } m ${ wall.footnotes.hmaxs450 }
${ formatFloat(wall.hMaxs600) } m ${ wall.footnotes.hmaxs600 }
${ wall.thickness } mm ${ wall.footnotes.wt }
${ wall.boardtype }
${ index } =

Presentert lydklasse gjelder vegger med c/c 450 mm og c/c 600 mm. Makshøydene som er beregnet er basert på en maksimal utbøyning på H/300 ved en horisontal linjelast på 0,5 kN/m påført midt på veggen. Konstruksjonenes deler forventes å samvirke

Endringer i platemateriale
Endring av en veggs oppbygning kan påvirke brann- og lydtekniske egenskaper negativt.

I tilfeller der den første gipsplaten i en tolagskonstruksjon byttes ut med for eksempel kryssfiner, sponplater, OSB eller lignende, reduseres lydreduksjonen med ca. 1 dB dersom endringen gjøres på den ene veggsiden, og med ca. 3–4 dB hvis endringen gjøres på begge veggsidene.

Veggens branntekniske egenskaper kan også påvirkes negativt, og en brannteknisk konsulent bør derfor konsulteres.

Forklaring til platetype:
A - 12,5 mm standardgipsplate iht. EN 520
F - 15 mm brannplate iht. EN 520