Vis undersider

Bygg smartere yttervegger Ihht. Passiv-hus standard

Europrofil AB presenterar ett nytt ytterväggsprogram med fokus på högpresterande väggar för byggnader med krav på hög energieffektivitet.

Fra myndighetene etterlyser man innovative løsninger som kan effektivisere byggebransjen. Vi har i lenger tid jobbet med vårt nye ytterveggkonsept og presentere nå flere effektive måter å bygge yttervegger på. Med U- verdier er helt nede i 0,094W/m2K og med meget gode lydverdier, er dette konseptet ypperlig til bruk under fortettet utbygging nær trafikknutepunkter. Klimaet i Norge stiller strenge krav til utforming av bygninger og valg av materialer. Klimaendringene vil føre til mer ekstremvær, og bygningskonstruksjoner i deler av landet må tåle større påkjenninger, spesielt fuktpåvirkning. Her er det vårt konsept kommer inn.

De seneste årene har man sett en betydelig økning i fukt og råteskader på bygningsmassen i Norge. Til tross for dette, brukes stadig treverk i konstruksjoner hvor det ville være mye mer hensiktsmessig å bruke stålprofiler. Spesielt med tanke på at man da unngår risiko for råteskader, man slipper tidkrevende tørkeprosesser. Bestilling av stålprofiler i precut lengder gir lite svinn og lite avfall på byggeplass.

Stålstenderne skal ta mindre enn halvparten av plassen under transport.