Vis undersider

Montering, bärande yttervägg

Den största skillnaden mellan en bärande yttervägg och en utfackningsvägg är att alla komponenter måste ha kontakt med varandra i en bärande konstruktion. Väggtypen byggs i huvudsak med samma profiler som utfackningsväggar med undantag att det ofta krävs profiler av kraftigare godstjocklek och/eller grövre dimension. För bärigheten är det ibland även nödvändigt att avväxla ovanför fönster- och dörröppningar. En bärande yttervägg dimensioneras för vindlast och vertikala laster.

DIMENSIONERING AV BÄRANDE YTTERVÄGGAR

En vanlig utfackningsvägg skall dimensioneras för utvändig och invändig vindlast. En bärande yttervägg dimensioneras dessutom för en normalkraft. Bedömning av dimensionerande belastningsförutsättningar bör utföras av sakkunnig med god kännedom om projektet.

Europrofil tillverkar ytterväggsreglar i godstjocklekar upp till 1,5 mm. Bärigheten hos en ytterväggsregel i stål kan i samtliga fall överträffa bärigheten hos en motsvarande träregel, förutsatt att stålregeln har erforderlig godstjocklek.

Utvändig vindlast

Den utvändiga vindlast som påverkar en yttervägg bestäms av ett antal faktorer:

Referensvindlasten bestäms av byggnadens läge i Sverige. Varje kommun har en bestämd referensvindlast enligt standard. Terrängtypen bedöms utifrån omgivningens förutsättningar. En byggnad exponerad för öppet hav exponeras för en högre vindlast än en byggnad i tätortsbebyggelse.

Byggnadens höjd har en stor inverkan på vindlasten. Vindlasten ökar ju högre upp i byggnaden väggen är belägen.

Formfaktorn för utvändig vindlast bestäms av byggnadens utformning samt aktuell vindriktning.

Invändig vindlast

Den invändiga vindlast som påverkar en yttervägg bestäms av storleken på byggnadens öppningar samt hur dessa är placerade i förhållande till varandra. I vissa fall kan formfaktorn för invändig vindlast också bestämmas som en andel av formfaktorn för utvändig vindlast. I de allra flesta fall verkar invändig och utvändig vindlast samtidigt på väggregeln och måste därför adderas i beräkningen.

Normalkraft

Normalkraften skall beräknas av projektets konstruktör. Storleken på kraften beror av belastningen från den stomme som har sitt upplag på väggregeln.

Exempel

Längd
(m)

CY 170-1,2

 

CY 170-2,0

 

CY 195-1,2

 

CY 195-2,0

 

CY 220-1,2

 

CY 220-2,0

 

2,5

47

99

49

104

51

108

3,0

42

92

45

98

48

103

3,5

37

84

41

92

44

98

4,0

32

76

36

84

39

91

4,5

27

67

31

77

35

84

5,0

21

59

26

69

30

77

5,5

16

50

21

60

25

69

6,0

12

43

16

53

20

61

Förutsättningar i exempel ovan

  • Reglar placerade på s 600
  • Regelflänsar avstyvade på minst s 600
  • Reglar avstyvade i över- och underkant
  • Formfaktor för utvändig vindlast cpe = 0,8
  • Formfaktor för invändig vindlast cpi = 0,3
  • Vindlast qp = 0,6 kN/m2 ger QEd = 0,99 kN/m2
  • Reduktionsfaktor vid deformation Ψ = 0,3
  • Maximal tillåten deformation = h/300

 

 

 

Skarvning av toppskena

I en bärande konstruktion måste eventuell skarvning av toppskena i fält förstärkas. Detta utförs enklast med en minst 150 mm lång slitsad ytterväggsregel, CY, som skruvas i skena, UY,  med 4 st skruv EG 4,8x19 mm på var sida.

Boxning av ytterväggsreglar

För att förstärka en karmregel, CYK, exempelvis vid större öppningar, så kan 2 st reglar boxas enligt exemplet. Isolera hålrummet i den boxade delen.

Observera att längden på den regel som boxas måste kortas med höjden på skenorna.

 

 

Även vid fönsterband eller där fönster möter balkongdörr kan det vara nödvändigt/lämpligt att boxa reglar. Detta eftersom ”mötande” fönster måste skruvas i karmregelns liv. Notera att ena regeln måste kompletteras med karmplåt, PL, för att möjliggöra infästning.