Europrofil utser Fredrik Malm till säljledare.

9 december 2021

Fredrik har sedan många år jobbat som diskritsansvarig på Europrofil och tar nu nästa steg som säljledare. Fredrik kommer leda och koordinera det dagliga arbetet för försäljningsorganisationen.

”Genom denna koordinerande roll vill vi utnyttja våra styrkor fullt i de olika distrikten. Med ett mer strukturerat arbetssätt mellan distrikten kommer vi nu kunna erbjuda en större kundnytta utan att för den skull tappa de lokala variationer som finns i dag.” säger Ronnie Speychal, VD på Europrofil.

Tillsammans med vår nya Marknadschef Adam kommer Fredrik säkerställa att vi möter marknadens framtida behov.