Visa undersidor

Systembeskrivning Recon Original

Systemet bygger på användning av tre typer av ventilerade eller slitsade fasadprofiler. Systemet kan monteras stående eller liggande beroende på önskemål. Systemet är anpassat för 50, 80 & 100 mm kompletterande isolering.

 

Ventilerad fasadläkt, VFL
Korrosivitetsklass C5
Ventilerad smygprofil, UR
Korrosivitetsklass C5
Ventilerad fasadläkt i Magnelis® för byggnation av ventilerade ytterväggar i flera skikt för att därmed minimera risken för fuktproblem i ytterväggen. Profilen ingår även i Recon Original, Recon Vflex och Recon Zflex. Ventilerad smygprofil, U-profil i Magnelis® för vertikalt eller horisontellt montage runt dörr- och fönsteröppningar samt avslut i ytterväggar.

 

Slitsad påsalningsprofil, ZR
Korrosivitetsklass C5
Konsolbeslag KB 30-140
Korrosivitetsklass C2
Slitsad Z profil i Magnelis® för användning tillsammans med ventilerad smygprofil, UR och ventilerad fasadläkt, VFL, för renovering eller uppbyggnad av fasad. Beslag som möjliggör montage av horisontella profiler.


Påsalningsprofilerna är slitsade i sina liv, vilket bryter köldbryggor på ett säkert och beprövat sätt. Tekniken är lika enkel som genialisk. Transportsträckan för temperaturväxlingar blir mycket lång och materialmassan som transporterar energi är begränsad. 

VFL ventilerar genom sina kanaler bort den kondens som fasaden producerar (beroende på temperaturväxling och fuktvandring som är en naturlig konsekvens av fasadens utsatta position).

Korrosivitet

Produkter tillverkade av materialet Magnelis®, ZM 310, fungerar bra i alla miljöer utanför vindskyddet. Magnelis® fungerar, till skillnad från Aluzink, även bra där produkten ligger i direkt anslutning mot andra alkaliska material som t.ex. betong eller cementbaserade skivmaterial. Magnelis® plåt tillverkas på samma sätt som traditionell varmgalvaniserad plåt, men istället för ren zink beläggs plåten med en blandning som består av 93,5 % zink, 3,5 % aluminium och 3 % magnesium. Ytbehandlingen har en vikt av 310 g/m2 , vilket motsvarar en tjocklek av 25 μm per sida. Magnelis® har även en betydligt bättre självläkande förmåga jämfört med såväl aluzink som vanlig galvaniserad plåt.