Visa undersidor

U-värden

Redovisade U-värden avser en generaliserad ytterväggskonstruktion med invändig gipsskiva samt utvändig ventilerad fasadbeklädnad. I de fall aktuell vägg avviker från dessa förutsättningar skall istället värmemorståndet R användas i beräkningen. Till redovisat värmemotstånd läggs värden för aktuell komplettering innanför och utanför regelskikten och beräkning av U-värde sker då efter att samtliga värmemotstånd adderats. Vertikala reglar CY är placerade på s600. Invändigt installationsskikt är försett med horisontella PZ-profiler på s600. Utvändigt isolerskikt är försett med Recon ZR-profiler på s600. All isolering förutsätts ha lambdavärde λ= 0,037.

[T] = Total tjocklek för aktuella skikt. Samtliga väggar med Recon inkluderar även en 10 mm vindskyddsskiva mellan primärstomme och Reconsystemet.

[U] = U-värde för för en generaliserad komplett väggkonstruktion. Samtliga värden inkluderar 13 mm invändig gips, ventilerad fasadbeklädnad samt inre- och yttre övergångsmotstånd. Väggar med Recon inkluderar även en 10 mm vindskyddsskiva mellan primärstomme och Recon.

[R] = Totalt värmemotstånd för aktuella skikt i väggkonstruktionen Väggar med Recon inkluderar även en 10 mm vindskyddsskiva mellan primärstomme och Recon.

  Ingen utvändig isolering Recon 30 Recon 50 Recon 80 Recon 100
Primärstomme [T]  [U]  [R] [T]  [U]  [R] [T]  [U]  [R] [T]  [U]  [R] [T]  [U]  [R]
CY 145-1.0 145 0,29 3,18 185 0,23 3,99 205 0,21 4,52 235 0,18 5,33 255 0,16 5,87
CY 145-1.0 + inv. 45 190 0,22 4,20 230 0,19 5,01 250 0,17 5,54 280 0,15 6,35 300 0,14 6,89
CY 145-1.0 + inv. 70 215 0,20 4,66 255 0,17 5,47 275 0,16 6,00 305 0,14 6,81 325 0,13 7,35
CY 145-1.0 + inv. 95 240 0,19 5,07 280 0,16 5,88 300 0,15 6,41 330 0,13 7,22 350 0,12 7,76
CY 145-1.5 145 0,30 2,99 185 0,24 3,83 205 0,21 4,36 235 0,18 5,17 255 0,17 5,71
CY 145-1.5 + inv. 45 190 0,23 4,01 230 0,19 4,85 250 0,18 5,38 280 0,15 6,19 300 0,14 6,73
CY 145-1.5 + inv. 70 215 0,21 4,47 255 0,18 5,31 275 0,16 5,84 305 0,14 6,65 325 0,13 7,19
CY 145-1.5 + inv. 95 240 0,19 4,88 280 0,17 5,72 300 0,15 6,25 330 0,14 7,06 350 0,13 7,60
CY 170-1.0 170 0,25 3,75 210 0,20 4,57 230 0,19 5,09 260 0,16 5,90 280 0,15 6,44
CY 170-1.0 + inv. 45 215 0,20 4,77 255 0,17 5,59 275 0,16 6,11 305 0,14 6,92 325 0,13 7,46
CY 170-1.0 + inv. 70 240 0,18 5,23 280 0,16 6,05 300 0,15 6,57 330 0,13 7,38 350 0,12 7,92
CY 170-1.0 + inv. 95 265 0,17 5,64 305 0,15 6,46 325 0,14 6,98 355 0,12 7,79 375 0,12 8,33
CY 170-1.5 170 0,26 3,52 210 0,21 4,37 230 0,19 4,89 260 0,17 5,71 280 0,15 6,25
CY 170-1.5 + inv. 45 215 0,21 4,54 255 0,18 5,39 275 0,16 5,91 305 0,14 6,73 325 0,13 7,27
CY 170-1.5 + inv. 70 240 0,19 5,00 280 0,16 5,85 300 0,15 6,37 330 0,13 7,19 350 0,12 7,73
CY 170-1.5 + inv. 95 265 0,18 5,41 305 0,15 6,26 325 0,14 6,78 355 0,13 7,60 375 0,12 8,14
CY 195-1.0 195 0,22 4,31 235 0,18 5,13 255 0,17 5,66 285 0,15 6,46 305 0,14 7,00
CY 195-1.0 + inv. 45 240 0,18 5,33 280 0,16 6,15 300 0,14 6,68 330 0,13 7,48 350 0,12 8,02
CY 195-1.0 + inv. 70 265 0,16 5,79 305 0,14 6,61 325 0,13 7,14 355 0,12 7,94 375 0,11 8,48
CY 195-1.0 + inv. 95 290 0,15 6,20 330 0,14 7,02 350 0,13 7,55 380 0,12 8,35 400 0,11 8,89
CY 195-1.5 195 0,23 4,05 235 0,19 4,90 255 0,17 5,43 285 0,15 6,24 305 0,14 6,78
CY 195-1.5 + inv. 45 240 0,19 5,07 280 0,16 5,92 300 0,15 6,45 330 0,13 7,26 350 0,12 7,80
CY 195-1.5 + inv. 70 265 0,17 5,53 305 0,15 6,38 325 0,14 6,91 355 0,12 7,72 375 0,12 8,26
CY 195-1.5 + inv. 95 290 0,16 5,94 330 0,14 6,79 350 0,13 7,32 380 0,12 8,13 400 0,11 8,67
CY 220-1.0 195 0,21 4,39 235 0,17 5,54 255 0,16 6,07 285 0,14 6,87 305 0,13 7,42
CY 220-1.0 + inv. 45 240 0,18 5,41 280 0,15 6,56 300 0,14 7,09 330 0,12 7,89 350 0,11 8,44
CY 220-1.0 + inv. 70 265 0,16 5,87 305 0,14 7,02 325 0,13 7,55 355 0,12 8,35 375 0,11 8,90
CY 220-1.0 + inv. 95 290 0,15 6,28 330 0,13 7,43 350 0,12 7,96 380 0,11 8,76 400 0,10 9,31
CY 220-1.5 220 0,23 4,12 260 0,18 5,27 280 0,16 5,81 310 0,14 6,62 330 0,13 7,17
CY 220-1.5 + inv. 45 265 0,18 5,14 305 0,15 6,29 325 0,14 6,83 355 0,13 7,64 375 0,12 8,19
CY 220-1.5 + inv. 70 290 0,17 5,60 330 0,14 6,75 350 0,13 7,29 380 0,12 8,10 400 0,11 8,65
CY 220-1.5 + inv. 95 315 0,16 6,01 355 0,13 7,16 375 0,13 7,70 405 0,11 8,51 425 0,11 9,06
CY 250-1.0 250 0,18 5,12 290 0,16 5,99 310 0,15 6,51 340 0,13 7,34 360 0,12 7,88
CY 250-1.0 + inv. 45 295 0,16 6,14 335 0,14 7,01 355 0,13 7,53 385 0,12 8,36 405 0,11 8,90
CY 250-1.0 + inv. 70 320 0,15 6,60 360 0,13 7,47 380 0,12 7,99 410 0,11 8,82 430 0,10 9,36
CY 250-1.0 + inv. 95 345 0,14 7,01 385 0,12 7,88 405 0,12 8,40 435 0,11 9,23 455 0,10 9,77
CY 250-1.5 250 0,20 4,76 290 0,17 5,69 310 0,15 6,22 340 0,14 7,05 360 0,13 7,60
CY 250-1.5 + inv. 45 295 0,16 5,78 335 0,14 6,71 355 0,13 7,24 385 0,12 8,07 405 0,11 8,62
CY 250-1.5 + inv. 70 320 0,15 6,24 360 0,13 7,17 380 0,13 7,70 410 0,11 8,53 430 0,11 9,08
CY 250-1.5 + inv. 95 345 0,14 6,65 385 0,13 7,58 405 0,12 8,11 435 0,11 8,94 455 0,10 9,49