Visa undersidor

Väggtabell CSP+-0,46

Standard & EVO

Laddar

Visa filter
Stäng Stäng

Filtrera

Regeltyp
Min. brandklass
Min. ljudklass
Min. vägghöjd
Väggtjocklek
Skivtyp
Schaktväggar
Filtrera (${ filteredWalls.length })

Brand
klass
Ljudklass (R'w) Ljudklass (R'w+C50-3150) Väggtyp Max vägghöjd s 450 Max vägghöjd s 600 Väggtjocklek Skiv
typ
Väggsnitt
${ wall.fireClass }
${ wall.rw } dB ${ wall.footnotes.rw }
${ wall.type + ' ' } ${ wall.footnotes.wType }
${ formatFloat(wall.hMaxs450) } m ${ wall.footnotes.hmaxs450 }
${ formatFloat(wall.hMaxs600) } m ${ wall.footnotes.hmaxs600 }
${ wall.thickness } mm ${ wall.footnotes.wt }
${ wall.boardtype }
${ index } =

Presenterad ljudklass avser väggar med s 450 mm och s 600 mm. Maxhöjderna har beräknats utifrån en maximal utböjning om h/300 vid en horisontell linjelast om 0,5 kN/m applicerad mitt på väggen. Konstruktionernas delar förväntas samverka.

Förändringar i skivmaterial
Förändring av en väggs uppbyggnad kan påverka dess brand- och ljudtekniska egenskaper negativt.

I de fall den inre gipsskivan i en tvålagskonstruktion byts ut mot t.ex. plywood, spånskiva, OSB eller liknande försämras ljudreduktionen med ca 1 dB om bytet görs på en väggsida och ca 3-4 dB om bytet görs på båda väggsidor.

Väggens brandtekniska egenskaper kan också påverkas negativt varför en brandkonsult bör rådfrågas.

Förklaring till skivtyp:
A - 12,5 mm standardgipsskiva enligt EN 520
F - 15 mm brandgipsskiva enligt EN 520