Vis undersider

FasadEsystem Recon

RENOVATE CONSTRUCTION

Europrofil har utviklet et renoveringssystem for oppussing, supplering og oppgradering av yttervegger. Systemet er basert på ventilerte fasadeprofiler som, sammen med fasadekledningen, skaper en beskyttende, isolert og godt ventilert konstruksjon. Behovet for å kunne renovere og forbedre isoleringsevnen til bygninger har økt betydelig de siste årene.

De to største faktorene har vært behovet for å spare energi ved oppvarming av bygninger, samt de økende problemene i dårlig ventilerte pussefasader med påfølgende bakteriologiske konsekvenser. Mange bygninger trenger oppussing og ombygging for å minimere og stoppe økende skader. En annen grunn til behovet for oppgradering er selvfølgelig normal slitasje som oppstår i brukssyklusen.

Som et eksempel kan nevnes bolighusene som ble bygget i det såkalte "millionprogrammet" på 1960- og 1970-tallet, som er i stort behov for oppgradering.

Renover fra utsiden!

Å renovere utenfra har mange fordeler. I mange tilfeller er bygningens struktur intakt og funksjonell, og kan fortsatt brukes. Fasaden rives fra utsiden og inn til isolasjonen. Innsiden av ytterveggen forblir helt urørt og intakt, noe som er veldig viktig, da å påvirke denne veggsiden medfører betydelige kostnader. Bygningens innsiden kan derfor brukes i byggeperioden, og dette sparer betydelige beløp ved at leieinntektene fra bygningen ikke påvirkes, og at leietakere ikke trenger å flytte til andre boliger med alle tilhørende kostnader knyttet til flytting og midlertidige boliger.