Visa kategorier

EuroGrid - Inbrottsskydd

Eurogrid inbrottsskydd är testat och godkänt för skyddsklassade väggar enligt SSF 1047:2 – Inbrottsskyddande väggar – Krav och provning.

Testerna har utförts på Rise, Research Institutes of Sweden AB, och systemet klarar upp till väggklass 3 oberoende av skivmaterial. Väggklass 2 uppnås med standardmontering av inbrottsgallren och väggklass 3 uppnås med en utökad låsning av gallren eller med komplettering med plywood som första lag. EuroGrid kan byggas med 70- eller 95 mm regelverk. 

Eurogrid skyddsklassade väggar motsvarar kraven ställda i SSF 200:5 – Regler för inbrottsskydd – Byggnader och lokaler.