VFL-FB, BrANDSKYDD I VENTILERAD FASAD

Europrofil VFL-FB är en ventilerad fasadprofil med integrerad brandtätning. Brandtätningen består av ett band av en svällande grafitmassa som expanderar kraftigt redan vid låga temperaturer. Grafitbandet expanderar ca 25 gånger sin egen tjocklek och kan enkelt klara ojämnheter i luftspalten eller i den luftade fasaden.

förhindra ENKELT brandspridning i fasad med VFL-FB.

VFL-FB är en säker, trygg och kostnadseffektiv lösning för att motverka brandspridning i luftspalten bakom fasadmaterialet där man vill behålla den ventilerade luftspalten öppen.

 • Brandtätningen består av ett svällband som expanderar kraftigt redan vid låga temperaturer och som därför är förlåtande för ojämnheter i luftspalten.
 • Grafitmaterialet aktiveras och expanderar då brand uppstår och temperaturen överstiger 140°C. Vilket gör att ventilationen behålls samtidigt som luftspalten är brandskyddad.
 • Svällbandet expanderar kraftigt, upp till 50 mm och försluter luftspalten helt vid brand. 
 • Profilens perforering förhindrar sticklågor från att leta sig igenom luftspalten i brandens startskede, innan grafiten i svällbandet hunnit expandera fullt ut.
 • Lösningen är tredjepartstestad hos RISE testlaboratorier (Research Institutes of Sweden) enligt standard EN1364-6;201x, upp till motsvarande EI45. Tester är gjorda för användning och montage i ventilerad vertikal luftspalt i fasad. 
 • Svällbandet, Fire Barrier från Fireseal, är bedömd i flertalet miljöbedömningssystem som Svanen, Sunda Hus, Byggvarubedömningen och Basta.
   

En vanlig lösning är att montera VFL-FB vid varje bjälklagskant som ersättning för en traditionell VFL. Så länge som monteringsanvisningarna respekteras och följs är jobbet klart! Det sparar tid, pengar och minskar risken för felaktiga installationer

Monteringen av Europrofils brandsäkra fasadläkt skall ske med infästningar med maximalt 600mm avstånd.

Fördelarna är många:

 • Effektiv brandsäkring för ventilerade fasader för nordiska förhållanden.
 • Utförligt brandtestad upp till 45 minuter för i olika konstruktionsmaterial, testerna är genomförda hos svenska RISE.
 • Expanderar och försluter effektivt luftspalter upp till 50 mm och är förlåtande för ojämnheter i underlaget
 • Allt-i-ett: läkt, brandsäkring, skydd mot sticklågor och gnagare.
 • Testad med både gipsvindskivor och vindduk/isolering.
 • Grafitbandet är åldersbeständigt och okänsligt för fukt.
 • Europrofils ventilerade fasadläkt med inbyggd brandsäkring är en smidig och snabb lösning på byggarbetsplatsen.
   

Temperaturkurvan visar tydligt hur svällbandet snabbt expanderar och stoppar värmeutvecklingen i luftspalten. 
 

Profilens perforering stoppar effektivt sticklågorna
 

Brandtätningen, eller svällbandet som det egentligen heter, produceras av FireSeal som med sin mångåriga erfarenhet av brandtätningar inom bl.a. off shore- och varvsindustrin står som garant för en förstklassig och väl testad och dokumenterad brandtätningsprodukt. Testrapporter samt godkännande finns tillgängliga och går att beställa från Europrofil.

Svällbandet tar upp minimalt med plats och att ventilationen genom fasadprofilen är obehindrad
 

I händelse av värmeutveckling expanderar svällbandet och stryper lufttillflödet